13.00
Đăng ngày 12/01/2020 13:23, số lượt xem: 383

Trái sai trĩu trái ở trên cành,
Vị ấy, cam bù, vị ngọt thanh.
Nước mọng, tép thơm, vàng giống nghệ,
Múi dày, vỏ ửng, láng như sành.
Cần tiền tiêu tết thường mang bán,
Thương cháu đi xa lại để dành.
Đấy chuyện ngày xưa nhà mấy gốc,
Giờ trồng trang trại, thiếu gì anh?

11/01/2020
Cam bù, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh