Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/05/2020 17:52, số lượt xem: 97

Cả chị, cả em thoải mái xinh,
Không cho ai kẻ, nhỉ, hơn mình.
Phau phau da trắng, mi hờn liễu,
Mịn mịn bờ môi, má gợi tình.
Non mãi, chị ơi, non đáo để,
Đẹp bền, em hỉ, đẹp lung linh.
Nhắn cùng bạn ấy, trên phây ấy,
Cứ vậy mà xinh, thoải mái xinh.

04/5/2020
Tặng hai chị em một người bạn đăng ảnh trên phây.