Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/11/2018 08:10, số lượt xem: 146

Sáng dậy pha luôn một ấm trà,
Một mình đối ẩm một mình ta.
Trời se se lạnh, mưa phơ phất,
Trà đậm đậm hương, nhấp nhẩn nha.
Trí tĩnh, tâm an, thông lắm việc,
Thân nhàn, tuệ khởi, ngộ nhiều ra.
Tìm vui cuộc sống không hề khó,
Cứ vậy là vui, thật đấy mà!

17/11/2018