Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/12/2018 16:05, số lượt xem: 153

Công viên Đồng Vực đã lên khuôn,
Phải nói nớ hè: quá đẹp luôn!
Đã có ao sâu ngơ ngác cá,
Lại còn vườn thắm ngẩn ngơ chuồn.
Đường đi lát gạch thêm vui, sướng.
Lối lại thêu hoa hết mỏi, buồn.
Nhắn gửi những người xa xứ mãi:
Quê nhà so cũ đẹp bằng muôn.

02/12/2018