11.00
Đăng ngày 16/01/2020 21:59, số lượt xem: 131

Cô giáo kiêm nghề bán, bán cam,
Chưa ăn, cứ nghĩ, nghĩ là ham.
Cam cô tuy nhỏ nhìn là thích,
Cam họ dẫu to thấy lại nhàm.
Cam họ dành buôn người lỗ mãng,
Cam cô chẳng bán kẻ ba sàm.
Bao nhiêu, cô nhỉ, mang đây tất,
Cứ nghĩ cam cô cứ lại ham.

15/01/2020