Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/05/2021 14:03, số lượt xem: 137

Chi chít, xanh rì những quả xanh,
Xanh như sắc lá trĩu trên cành.
Có hôm thái mỏng kho nồi cá,
Có bữa mang dầm nước muống canh.
Vị ấy thường so hơn cả sấu,
Hương này chợt ngẫm kém gì chanh?
Ai cần cứ đến nhà tôi hái,
Chay sạch, xin mời các chị, anh!

18/5/2021