14.00
Đăng ngày 21/02/2018 13:02, số lượt xem: 283

Em nhắc cây bàng cạnh giếng khơi
Vẹn nguyên ở đó tự bao đời
Đêm trăng lũ trẻ đùa vang xóm
Ngày nắng bầy chim hót rộn trời
Xuân đến búp non mơn mởn nẩy
Thu sang lá úa nhẹ nhàng rơi
Càng già càng nghĩ nhiều em ạ
Cảnh cũ người xưa, nhớ một thời!

20/02/2018