Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/12/2019 10:59, số lượt xem: 130

Như chăn da báo khổng lồ chăng,
Cột trụ đồng hồ chống thẳng băng.
Rét ngọt người thưa đường vắng vẻ,
Gió heo môi lạnh bước tung tăng.
Bình minh còn thấy còn yên tĩnh,
Sáng rõ sẽ nhìn sẽ chật căng.
Thôi được phút nào hay phút ấy,
Khởi chào ngày mới, tẳng tằng tăng....

9/12/2019