Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/11/2017 19:39, số lượt xem: 349

Bên sông hoa cải đã ngồng
Bên nhà em đã theo chồng rồi chi
Từ bữa anh rời quê đi
Em còn nhỏ xíu, nhu mì, nết na.

Xưa anh thỉnh thoảng qua nhà
Cha em hay bảo: hay là chờ đi
Cân ni mà nậy, cò khi
Xinh đáo để, tau nói mi đừng đùa.

Mẹ em cũng thế, vào hùa
Hấn thì may vá, thêu thùa khéo tay
Mi thì học hành cũng hay
Lấy nhau a rứa, chúng mày đẹp đôi.

Em thì nỏ hiểu chi rồi
Anh thì cũng thế, quá tồi chuyện ni
Yêu đương, thưở ấy biết chi
Bây giờ đã hiểu ra thì..., than ôi!

Bây giờ em lấy chồng rồi
Anh về anh đứng bồi hồi bên sông
Bên sông hoa cải đã ngồng
Bên nhà em đã theo chồng rồi chi...

23/11/2017
Chú thích: Bên nhà em đã theo chồng rồi chi-bên nhà em đã theo chồng rồi à; cân ni mà nậy, cò khi-con này mà lớn, có khi; tau nói mi đừng đùa-tao nói mày đừng đùa; hấn thì may vá-hắn thì may vá; mi-mày; a rứa-như thế; nỏ hiểu chi rồi-không hiểu gì rồi; chuyện ni-chuyện này; biết chi-không biết gì.