Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/12/2019 16:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh vào 27/12/2019 10:03, số lượt xem: 210

Chỉ mấy anh em mấy đĩa mồi,
Quanh đi, quẩn lại chuyện ông tôi.
Nâng lên chẳng hết ly này, kém,
Đặt xuống không xong chén nữa, tồi.
Có phước gặp nhau keng tiếp, nhỉ,
Hữu duyên kỳ ngộ uống thêm, rồi.
Anh anh, chú chú không gì thể,
Bằng mấy anh em, mấy đĩa mồi.

25/12/2019