Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/02/2018 16:31, số lượt xem: 509

Ở tầng cao tít nghĩ mà hay
Hàng xóm, thiên đình cách sải tay
Sáng sáng mây vờn tầm trước cửa
Đêm đêm trăng đậu khoảng ngang mày
Thường khi trà mạn nhâm nhi, khoái
Cũng bữa rượu quê bí tỉ, say
Sống cảnh thần tiên ưa tĩnh mịch
Thì là nhất đấy, phải, nơi này!