Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/05/2017 18:48, số lượt xem: 288

Đan đúa bắt đầu chuyện chặt tre
Vô cưa rồi chẻ nữa chơ hè
Đàn ông ngồi xuống tay chăm việc
Quần cụt thò ra cái để tè
Ngại nhất là khi đan ấy nhỉ
Nhàn a, lại chỗ nức à nhe
Quê em đúa đựng hàng trăm thứ
Còn bán lấy tiền rượu thịt me.