Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2020 13:49, số lượt xem: 302

Đến đây mận mới hỏi đào
Vào mùa, bán chác thế nào, đào ơi?
Mận hỏi thì đào giả nhời
Chẳng ai lai vãng, à ơi, rất buồn
Cô-vi vắng khách bán buôn
Khách du lịch cũng chào luôn, mận à.

Mận thời thắm thịt, đỏ da
Đào hồng đôi má nõn nà biết bao
Chẳng ai hỏi mận, hỏi đào
Hỏi hồng chi để ngõ vào buồn tênh....

14/4/2020