Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/01/2017 20:24, số lượt xem: 333

Kể từ người ấy sang sông
Hai bờ cũng đã nối thông nhịp cầu
Đò ngang cắm bến âu sầu
Thèm nghe một tiếng ơ ầu, đò ơi.