32.33
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 12/07/2015 04:59

Thôi thi góp mặ với đời
Vài ba tiếng nắng, mấy lời gió mưa!...

Mênh mang một tiếng gà trưa
Mình tôi đi dưới lưa thưa lá vàng!...