15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 01/07/2009 00:01

Cùng hai anh Đam và Long

Xuân thì non, hè thì xanh
thu - đông... mùa lá mong manh thế mà
cỏ vẫn xanh, cỏ vẫn hoa
thế mà bé nhỏ như là... cỏ thôi

Nâng bàn chân đã bao người
nhục - vinh rồi cũng tới nơi cỏ mềm
ru mình một giấc xanh êm
cỏ ru ta giấc nguôi quên cao dày.

Ngàn xưa xanh và hôm nay
tới ngàn sau vẫn sắc này nguyên sơ
khiêm nhường là thực là hư
ấp iu sông núi mộng mơ chân trời.

Cỏ xanh như tâm hồn tôi
tháng năm lắng bước con người đặt lên...