Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2014 21:52

Đứng trên một thước
một thước tôn thêm

Đứng trên ngàn thước
không qua cỏ mềm

Trải đường che mộ
Cỏ tràn vô biên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]