Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 30/06/2009 23:59

Tặng anh Đức Hậu

Còn thon thả nắng ngoài kia
cờ dăm bảy ván bõ khi chơi bời

Ngày đi hết nắng. Ngày thôi
cờ đi hết nước gặp người tri âm

Đời khi nhóm lửa mặt sông (*)
cờ khi tướng cũng khốn cùng lao đao

Luỵ tình đâu thấp luỵ cao
thua mà được nước là cao tay cờ

Trận bày thực thực hư hư
ngựa xe pháo mã... tít mù dọc ngang

Hiểu người hơn lúc cờ tàn
chí nuôi nước tốt vượt sang bên hà


* Ý thơ Y Phương.