Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Huy (12) 112 (13) Bù Đăng (1)
Đăng ngày 04/10/2016 11:09, số lượt xem: 642

Nghĩa nặng, ơn sinh, đã tạo hình
Tâm tròn, vẹn đức, thật là xinh
Cho dù khổ cực... thà không nịnh
Mặc kệ gian nan... sống thật tình
Thấu ý tôn sư, nhà mãi thịnh
Rõ tình trọng đạo, tộc luôn vinh
Sang hèn, vụ lợi, đừng toan tính
Nước lã, cơm rau, sướng nhất mình.

Bù Đăng Bình Phước
30 /09/ 2016