Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Huy (12) 112 (13) bu dang (6)
Đăng ngày 19/08/2016 16:00, số lượt xem: 588

Thu về chiếc lá thấy rơi rơi
Ảm đạm mây đen tối cả trời
Mủ cạo chia tiền công thấp quá
Mùa đang giáp hạt vẫn còn chơi
Vào rừng bẻ măng đồi trơ chọc
Nhíp hái trên cành lá tả tơi
Túng thiếu tiền tiêu mua quần áo
Con còn phải học khó muôn nơi.

Bù Đăng Bình Phước
19/08/2016