Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Huy (12) hay (7) 112 (13)
Đăng ngày 22/08/2016 14:19, số lượt xem: 782

Bao năm dùng trí lại dùng mưu
Tiến chức thăng quan, sớm nghỉ hưu
Cái ghế quan ngồi, chưa nóng đít
Vội vàng một nước, khỏi phân ưu
Biết rằng sớm bỏ, sao mà tiếc
Phải vậy thôi đành, khéo có tù
Rủng rỉnh tiền tiêu, hưu nghỉ sớm
Vi vu khắp chốn có lương hưu.

Bù Đăng Bình Phước
22/08/2016