13.00
Từ khoá: Hay (1) thơ (5) huu (1) 112 (13)
Đăng ngày 19/08/2016 14:04, số lượt xem: 1418

Dõi mắt nhìn xem cái sự đời
Tham lam dụng ý chẳng sao xơi
Bon chen lấn áp đâu mà dễ
Cái lý công bằng đã định rồi
Có kẻ lòng tham nuôi mộng mị
Xem thường lẽ phải cướp về chơi
Làm sao thoát tội ê trề quá
Trước định rành rành có sách trời

Bù Đăng Bình Phước
19/08/2016