Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/03/2021 06:52, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/10/2021 06:45

“Sáng đi: Tin dữ đến”
Lời người xưa không ngoa.
Nghe nhắn về: Em ốm!
nằm chờ đêm chóng qua.

Nhớ hôm nào đưa tiễn
giận em, rồi thương em.
Chiếc nón chừng biết chuyện,
muốn gọi anh đi liền.

Xe đã nhằm hướng xuôi ,
giờ lại quay lên ngược.
Mặc dốc cao Ngọc lạc ,
mặc ngầm sâu Cầu chày,
lao đi trong gió thốc,
mà người như bay bay…


Cẩm thuỷ-Ngọc lạc 23-7-1971.