29/06/2022 03:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuôi và ngược

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/03/2021 06:52

 

“Sáng đi: Tin dữ đến”
Lời người xưa không ngoa.
Nghe nhắn về: Em ốm!
nằm chờ đêm chóng qua.

Nhớ hôm nào đưa tiễn
giận em, rồi thương em.
Chiếc nón chừng biết chuyện,
muốn gọi anh đi liền.

Xe đã nhằm hướng xuôi ,
giờ lại quay lên ngược.
Mặc dốc cao Ngọc lạc ,
mặc ngầm sâu Cầu chày,
lao đi trong gió thốc,
mà người như bay bay…
Cẩm thuỷ-Ngọc lạc 23-7-1971.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Xuôi và ngược