Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/05/2021 06:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/10/2021 08:03

Gối khuya nghe tiếng sóng,
tự đáy sông vọng về.
Hầm hập hơi đất lỏng
oan hồn chưa chịu đi