29/05/2023 19:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng sông xưa (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/05/2021 06:32

 

Gối khuya nghe tiếng sóng,
tự đáy sông vọng về.
Hầm hập hơi đất lỏng
oan hồn chưa chịu đi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tiếng sông xưa (II)