Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/07/2021 06:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/10/2021 18:15

Bây giờ ta có hai quê,
quê đi sông cạn, quê về sông trôi.
Hai quê lại xa cả rồi,
ở đâu nay cũng thành người không quê.