25/05/2024 01:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không quê

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/07/2021 06:38

 

Bây giờ ta có hai quê,
quê đi sông cạn, quê về sông trôi.
Hai quê lại xa cả rồi,
ở đâu nay cũng thành người không quê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Không quê