13.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 22/10/2021 09:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 24/10/2021 07:54

Anh trở lại mà em không trở lại,
lối mòn xưa dấu chân hãy còn đây.
Anh nhớ mãi mà em không nhớ nổi,
buổi đâu tiên tay khẽ chạm bàn tay.