29/05/2023 18:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh và em (II)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/10/2021 09:18

 

Anh trở lại mà em không trở lại,
lối mòn xưa dấu chân hãy còn đây.
Anh nhớ mãi mà em không nhớ nổi,
buổi đâu tiên tay khẽ chạm bàn tay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Anh và em (II)