Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 20:46

Tròn ước nguyện

Mộng thắm se duyên thắt chỉ hồng
Hoa lòng ươm nụ đợi tàn đông
Đầu năm hai họ làm quen nhé
Xuân đến đôi ta kết vợ chồng
Hạnh phúc xin trao tròn ước nguyện
Tình yêu dâng tặng thoả chờ mong
Mai vàng khoe sắc hoa đào rộ
Vui trọn trăm năm vẹn ý nồng

10/05/2006
CSL
Trọn ngày vui

Hôm ấy ngày vui xác pháo hồng
Họ hàng, bè bạn cận xa đông
Mai này bốn nhóc thôi mình nhé
Một kiếp riêng anh vẹn phận chồng
Em ạ, những lời em khấn nguyện
Trời ơi! anh ấp ủ hoài mong
Trong nhà ta mãi vui cười rộ
Giàu, khó bên nhau trọn thắm nồng

11/05/2006
CSL