Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 20:46

Mộng thắm xe duyên thắt chỉ hồng
Hoa lòng ươm nụ đợi tàn đông
Đầu năm hai họ làm quen nhé
Xuân đến đôi ta kết vợ chồng
Hạnh phúc xin trao tròn ước nguyện
Tình yêu dâng tặng thoả chờ mong
Mai vàng khoe sắc hoa đào rộ
Vui trọn trăm năm vẹn ý nồng


10/05/2006