Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 13:42

Theo dòng quyết lội đến cùng thôi
Vạ gió tai bay đỡ đã đời
Lọ mọ lần ra ngay chính hắn
Lần mò kiếm mãi định danh tôi
Lăng nhăng..đạo mạo rơi tàn vận
Luýnh quýnh..nghiêm trang rớt hết thời
Hạ xuống nâng lên rồi tự vấn
Khi nào đặt dứt thế cờ chơi?


23/08/2006