Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 13:46

Sương khuya khẽ níu bờ vai lạnh
Gió rét mây che ánh nguyệt mờ
Chếnh choáng men nồng thêm tiếc nhớ
Bàng hoàng dáng hiện khiến say mơ
Duyên ôi nghĩa nặng lòng chưa nhạt
Nợ hỡi tình thâm dạ chửa hờ
Giá được xuôi thuyền về bến cũ
Cam lòng tất cả đổi trời thơ


08 - 09/02/2007