Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 13:42

Đường dài muôn nẻo ngã về đâu
Canh cánh lòng riêng nặng mối sầu
Nghiêng vách nhà xiêu tường mái dột
Đổ tiền túi rỗng bụng tim đau
Hô trời thuở ấy duyên xuân sắc
Hỏi đất ngày nay áo vải nhàu
Chữ mệnh hay tài thời vận trước
Sao người đành đoạn cợt cười nhau?


02/03/2006