Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 25/02/2007 18:38

Thân mỏi chùn chân dở đoạn đường
Ngậm ngùi tâm tưởng dáng hiền lương
Nàng ơi!đây vẫn thời hoang vắng
Người hỡi!phải chăng chuyện hí trường?
Tiễn biệt - ra đi lòng vọng xứ
Chia tay - trở lại dạ hoài hương
Ai ngâm ly khúc sầu cô quạnh
Lẻ bóng vùi chôn rũ giấc thường?..


21/04/2006