Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 02/03/2007 05:57

Chiều nay ghé lại mảnh vườn xưa
Cỏ lấp đường trơn gió rợp đùa
Cảnh vắng cây trơ cành trụi lá
Rêu mờ đất fủ giậu hoa thưa
Người đi tách biệt duyên hai lối
Kẻ ở còn vương nợ mấy mùa
Một kiếp chân tình nào dễ gặp
Sao đành rũ mộng sớm phai chưa


18/01/2007