Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 14/11/2006 06:30

Lối vắng tiêu điều xác lá khô
Chiều không chút nắng lạnh hoang mồ
Tâm tư chếnh choáng nồng men ruợu
Nỗi nhớ tuôn trào vút ý thơ
Kỷ niệm ngày nao dâng cảm mến
Dư âm suốt kiếp nặng mong chờ
Dường trong gió thoảng đưa hình bóng
Vụt đấy rồi tan trí vẩn vơ

Vụt đấy rồi tan trí vẩn vơ
Ngóng chi mộng lỡ khéo trông chờ
Lòng ôm vỡ nát vương gan dạ
Thi đượm âu sầu quẩn vận thơ
Tửu thấm mềm môi nghênh chén ruợu
Mộ gieo đất đẫm nghếch phần mồ
Ta say chuyển bước đời nghiêng ngã
Khan nghĩa cạn tình mắt lệ khô


11/10/2006