Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 04/06/2007 11:31

Thấp thoáng chim bay trên mặt sóng
Mờ mờ cá lội dưới lòng sông
Tay chèo chống giữ con xuồng nhỏ
Nương gió xuôi theo thế nước ròng
Hiu hắt ráng chiều trời ảm đạm
Mơ hồ bến bãi dạ trông mong
Ơ kìa..hoa mắt hay sao ấy
Quen lắm! hình như một bóng hồng


04/04/2007