Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 25/02/2007 19:08

Ngơ ngẩn đêm về đứng ngó sao
Bình minh ngồi đếm lá rơi nào
Khổ thân! Kinh dịch còn chưa ráo
Nhọc xác! Tử vi vẫn chửa cao
Gieo quẻ hàng ngày tâm động xáo
An sao vài tháng lộng tim nhào
Nhẩm xuôi nhẩm ngược không thành thạo
Luận số..tan rồi mộng lược thao


04/04/2006