Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 01/03/2007 13:42

Kết cuộc con bài phải lật thôi
Tranh nhau kẻ thắng đứa xong đời
Ngoi lên đạp xuống ta như hắn
Tại vị cười vang bạn giống tôi
Khỏi nói tình xưa nay cạn nghĩa
Kêu chi chuyện cũ thuở đương thời
Khoan khoan..chớ giận khơi tâm quẩn
Hận ấy chờ ngày tiếp tục chơi


25/08/2006