Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đông Tà vào 04/06/2007 11:32

Mưu đồ việc lớn ví ghềnh thang
Rớt ngã dù đau cũng chẳng màng
Khát vọng tay không xoay đất đứng
Cầu mong đủ sức lật trời ngang
Đây reo sĩ khí lừng tam giới
Đấy réo hùng tâm dậy phố làng
Ấm chỗ chờ thời ôm ảo mộng
Đa ngôn bất động chớ hoài mang!..


23/10/2006