15.00
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2018 12:18

Ngôi nhà tường xanh
Mái lợp ngói đỏ
Hai bên: cửa sổ
Chính giữa: cửa vào

- Vẽ xong chưa nào?
- Chờ đấy! Chờ đấy!


Bé ngồi vẽ thêm
Cửa ngay trên mái

- Vẽ gì lạ vậy
Cửa trên mái nhà?
- Để cho nắng xuống
Xâu kim giúp bà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]