Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2018 12:06

Dây tơ hồng - em chẳng thấy tơ hồng?
Sắc tơ vàng giăng suốt bến sông
Sao cây chẳng biết guồng tơ giống mẹ?
Bao tháng ngày, tơ vẫn rối bòng bong!


Nguồn: Bài ca trái đất (thơ), Định Hải, NXB Kim Đồng, 2017