25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2018 12:06

Dây tơ hồng - em chẳng thấy tơ hồng?
Sắc tơ vàng giăng suốt bến sông
Sao cây chẳng biết guồng tơ giống mẹ?
Bao tháng ngày, tơ vẫn rối bòng bong!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]