Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/04/2024 11:39, số lượt xem: 76

Nỗi buồn bảo với thơ ta:
Tại mày tao phải thành ra của đời!