15.00
Đăng ngày 05/04/2024 17:02, số lượt xem: 108

Gió đồng lại nức hương lên
Ngõ làng đợi dấu chân quen người về
Tha hương những mảnh bộn bề
Nhói sương khói tết lòng quê gọi nguồn.

Lá dong gói lại vía đồng
Chiều ba mươi lửa sôi trong gió lùa
Lặng bên năm cũ gạn mùa
Chân hương đỏ ngấn nắng mưa cuộn chiều.

Lòng tăm tắp những vuông yêu
Thế thời củi lửa bao nhiêu tự tàn
Bên mùa xuân ngấp nghé sang
Nụ thành kính chắp tay đan ngón trầm.

Đất đồng rút ruột dâng xanh
Trổ mùa lên phía ngọt lành tự quê
Sương lam lọc gió bộn bề
Cho năm mới trỗ đam mê lộc người...

Vọng chiều ngân những non tươi
Đồng xanh trong trẻo dưới trời luân sinh.