Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/05/2024 08:59, số lượt xem: 44

Ngỡ hoa trả đủ xuân rồi
Bất ngờ rét lại dở hơi ròng ròng,
Trời còn lúc thẳng lúc cong
Trách chi em với mêng mông cuộc người.