Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thư gửi anh (1)
Đăng ngày 16/09/2015 15:06, số lượt xem: 376

Yêu không nói, bịnh miết thôi
Ngó nghiêng sương rụng, cạy lời ruột đau
Đêm cùn mắt, nhạc trơ sầu
Mùa khô tuổi, hất trăng nhàu vào đông
Tương tư neo bến chung dòng
Gặp nhau ngượng nghịu, về lòng ngổn ngang
Nè anh, mạnh mẽ lên nghen
Giả đò nói thử "mến em" đi hè!
Bứt mây sát hạch lời thề
Anh không thật dạ, quáng gà cho coi.