Cha nhặt lại cho con
những kỷ niệm tuổi thơ
Bỏ quên trên những khu nhà phố cổ,
Nơi ngã tư hàng Đường, hàng Mã,
Nhìn sang hàng Chiếu, Đồng Xuân,
Những đêm trung thu trăng tỏ,
Nới con dệt ước mơ con vào đó

Nhà chiếu bóng Đông Đô
Nay đổi thành "Đêm Vườn Hồng"
Có nhạc vọng tại phố Cầu Đông,
Phố Ngõ Gạch, hàng Buồm, hàng Bạc,
Nhịp nhún nhảy trong khúc ca đồn gập...
Còn cha đi về phía cửa ô,
Mang dấu tích ngày xưa
Nhặt kỷ niệm cho con
Trên phố cổ như lại dần lại...

Những ngày bom rơi, đạn lạc,
Những ngày máy bay giặc cháy đầu ô,
Tuổi thơ con vươn lên trong nắng mùa thu,
Hàng Mã đèn trống quân quay tít
Hàng Trống trưng bày trống ếch
Các cô gái hàng Đồng, hàng Thiếc
Bày mâm cỗ đón trăng trong.

Trên phố cổ rêu phong
Lấp lánh những dòng ký ức
Về Hà Nội, Thăng Long, Đông Đô,
Về mùa thu xanh thẳm nước hồ,
Tuổi trẻ đi qua điệu nhảy,
Đi qua đêm vườn hồng nhún nhảy,
Nhưng dòng suối tâm hồn vẫn trong suốt chảy,
Trong kỷ niệm về tuổi thơ con...