Cào cào áo đỏ áo xanh
Bướm bay chấp chới hoa chanh hoa cà
Chuồn chuồn cao thấp la đà
Đống rơm, đống rạ là nhà của tôi.

Cỗ bàn, mâm bát, gạo xôi
Hội hè, cưới hỏi kết đôi vợ chồng
Ao làng, thuyền lá, bến sông...
Trong giấc ngủ cứ bềnh bồng hiện ra.

Tuổi hoa cùng với tuổi già
Thời gian như một bài ca nối dài.


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011